Przejdź do treści
> >
Kapituła Plebiscytu
>

KAPITUŁA KAPITUŁA

Plebiscytu Gwiazd Dobroczynności

W Kapitule Plebiscytu o tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” zasiadają przedstawicielki i przedstawiciele Partnerów Plebiscytu, organizacji pozarządowych, świata mediów oraz laureaci i laureatki Honorowej Gwiazdy Dobroczynności.

Zadania Kapituły Zadania Kapituły

Plebiscytu Gwiazd dobroczynności

01

ocena nadesłanych wniosków zgłoszeniowych

02

wybranie finalistów i finalistek bieżącej edycji oraz laureatów i laureatek Plebiscytu

03

przyznanie Nagrody Honorowej Gwiazdy
Dobroczynności osobie, która wykazuje się działalnością
społeczną zasługującą na szczególne uznanie

przyznanie Nagrody Honorowej Gwiazdy Dobroczynności osobie, która wykazuje się działalnością społeczną zasługującą na szczególne uznanie.

W skład Kapituły wchodzą: