Przejdź do treści
>
FAQ
>

FAQ FAQ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

FAQ

Jeśli nie ma odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, zachęcamy do kontaktu z nami.

Zgłoszenia do Plebiscytu mogą być składane przez stowarzyszenia, fundacje, fundacje firm, firmy, menedżerów Gwiazd, członków Kapituły oraz inne instytucje, które prowadzą działania dobroczynne.

Do Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”, zwanego dalej Plebiscytem, mogą być zgłaszane osoby publiczne, prowadzące działalność dobroczynną, angażujące się charytatywnie w kampanie i akcje społeczne, zakładające i prowadzące swoje fundacje, wspierające kampanie 1,5% (do 2023 r. 1%) oraz zbiórki pieniężne i rzeczowe, działające na rzecz uchodźców, dalej zwane Nominowanymi.

Tak, Nominujący przed złożeniem wniosku musi poinformować Nominowanego o chęci zgłoszenia go do Plebiscytu oraz otrzymać od niego zgodę na nominację.

Wnioski składa się bez wyboru kategorii. Na etapie oceny formalnej nadesłane Nominacje mogą być przyporządkowane do takich kategorii jak: Ambasadorzy społecznego zaangażowania, Zdrowie, Ochrona środowiska i zwierząt, Pomoc charytatywna, Gwiazdy dla uchodźców i Ukrainy, bądź innych.

Laureaci poprzednich edycji Plebiscytu mogą być ponownie nominowani, jednak nominacja nie może dotyczyć tego samego przedsięwzięcia, za które wcześniej Nominowany został Laureatem.

Nie, udział w Plebiscycie jest bezpłatny.

Organizator przewiduje wsparcie finansowe w wysokości minimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla organizacji pozarządowych wskazanych przez Laureatów Plebiscytu w kategoriach ustalonych przez Organizatora Plebiscytu oraz dla organizacji wskazanej przez Laureata Gwiazdy Dobroczynności FOB, nagrodę finansuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a wypłacana jest przez Fundusz Gwiazd Dobroczynności.

Jeśli będziesz mieć problem ze złożeniem wniosku (np. na chwilę przed zamknięciem systemu Twój internet zwolni obroty), napisz na adres r.aderek-zielinska@filantropia.org.pl maila, w którym podasz numer wniosku oraz krótko opiszesz zaistniały problem.